សេចក្តីជូនដំណឹង

May Day គឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសចិន ហើយយើងត្រៀមនឹងឈប់សម្រាកពីថ្ងៃ Labor Day ចាប់ពីថ្ងៃទី 30 ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី 4 ខែឧសភា។

 

ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មល្អបំផុតដល់ដៃគូរបស់យើងទាំងអស់ សូមយកចិត្តទុកដាក់រៀបចំតម្រូវការរបស់អ្នកជាមុន។ប្រសិនបើអ្នកមានការបញ្ជាទិញដែលបានកំណត់ពេលឥឡូវនេះ ឬបន្ទាប់ពីថ្ងៃឈប់សម្រាក យើងសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងទាក់ទងមកយើងឱ្យបានឆាប់។

 

ប្រសិនបើអ្នកមានការសង្គ្រោះបន្ទាន់ណាមួយក្នុងរដូវវិស្សមកាល សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដោយទុកសារនៅលើគេហទំព័រ ឬផ្ញើអ៊ីមែលទៅinfo@sunflygroup.com.

 

ដើម្បីឱ្យការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកដំណើរការទៅដោយរលូន សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំជាមុន ដើម្បីរៀបចំទុកជាមុន សូមអរគុណ។

 

Zhejiang Xinfan HVAC Intelligent Control Co., Ltd.

ក្រុម Sunfly៖ https://www.sunflyhvac.com/about-us/

 

manifold លង្ហិន៖ https://www.sunflyhvac.com/brass-manifold/

 

ដែកអ៊ីណុក Manifold: https://www.sunflyhvac.com/stainless-steel-manifold/

 

ប្រព័ន្ធលាយទឹក៖ https://www.sunflyhvac.com/mix-system/

 

វ៉ាល់គ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាព៖ https://www.sunflyhvac.com/thermostatic-valve/

 

វ៉ាល់កម្ដៅ៖ https://www.sunflyhvac.com/thermostatic-valve/

 

វ៉ាល់បាល់៖ https://www.sunflyhvac.com/ball-valves/

 

សន្ទះបិទបើកកំដៅ៖ https://www.sunflyhvac.com/heating-valve/

 

សន្ទះសុវត្ថិភាព៖ https://www.sunflyhvac.com/safety-valve/


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ២៥-មេសា-២០២២